Kategorier
Ekonomi Företagande

Otillåtet försätta företag i konkurs för att slippa skatter

Tyvärr finns det riktigt fula fiskar när det kommer till företagande. Unga män som inte har någon riktig ansvarskänsla för företag, och att betala skatter kan slippa betala det genom att köpa många företag, driva dem ett tag, ta ut vinsten och sedan försätta dem i konkurs när det är dags att betala in de skatter som man är skyldig Skatteverket. Något sådant får man inte göra, det är olagligt. Inte heller får man, som till exempel i Trustorhärvan, köpa ett företag som finansieras av det egna företaget.

Olagligt köpa företag för företagets egna pengar

För den som inte vet vad  Trustorhärvan var, kan vi enkelt beskriva det som att det var tre unga herrar som ofta höll till vid pubarna kring Stureplan, som bestämde sig för att just köpa företaget med lånade pengar. Pengarna som man sedan återbetalade med kom från företagets vinster. Först ordnade man med en målvakt, med inbillad rikedom. Sedan tog man ut hela företagets vinster och försvann med pengarna. Huvudmannen och hjärnan bakom kuppen är fortfarande på fri fot trots internationell efterlysning via Interpol.

Inte olagligt att misslyckas driva företag

Man får alltså inte köpa ett företag, och driva det för att sedan när det är dags försätta det i konkurs för att slippa betala sina skatter. Däremot kan det ju hända att man får svårt oavsett, att betala sina skatter, om det går dåligt för ett företag. De tär ju inte olagligt att misslyckas driva ett företag, gud förbjude. Då skulle ingen våga driva företag alls. Ändå kan det gå illa, så illa att man kanske inte har några pengar att betala sina skatter med. Då kan man anlita en jurist som fungerar som ett skydd för att företagsägare, VD eller styrelsen inte ska själva behöva gå från hus och hem för att betala och täcka upp skulderna som företaget har.

En företrädare tar ansvar betala in skatter

En jurist som blir företrädare för företaget, tar då på sig ansvaret för att betala in skulder och skatter till företaget. Det innebär då att styrelsen, ägarna och VD inte behöver betala ur egen ficka till företagets skatter. Dock kan företrädaren (juristen) se till att företaget ändå betalar in sina skatter och skulder, genom det inflytande som företrädaren faktiskt får genom att agera som företrädare för företagets räkning. Låter det märkligt? Det är helt enkelt ett annat sätt att bli en tillgång och resurs för vilket företag som helst, som är seriöst och som vill driva ett företag på ett framgångsrikt sätt. Här kan du läsa mer om företrädaransvar som en advokatbyrå kan ta på sig: företrädaransvar.se.

Kategorier
Rekrytering & bemanning

Spara tid när du ska rekrytera nytt folk

Det kan variera ganska mycket när det kommer till olika företag och hur de väljer att rekrytera nytt folk. Vissa tänker att de tar dit alla sina egna vänner. Och när vännerna har börjat arbeta ar de i sin tur sina vänner, och så fortsätter det. Man måste säga att det är ett mycket märkligt sätt att rekrytera folk på. Även om man är vänner, säger det ingenting om man är bra på sitt arbete. Visserligen är detta sätt att rekrytera på rätt så vanligt, men det avgör inte om man är bra på att värdera sina vänners sätt att arbeta, bara för att man är vänner, är det inte självklart att den man rekryterar är den bästa personen på jobbet. Och hur gör man om man sedan ska ta tuffa beslut? Om det visar sig att ”kompisen” inte gör något bra jobb? Hur ska man säga obekväma saker till den ”kompisen”?

Bättre rekrytera personal via offentliga kanaler

Att gå den formella vägen när man rekryterar personal är på många sätt bättre. Bara för att man är kompisar med folk, eller med dem som man rekryterar, är det ju inte givet att de är bäst för själva företaget. Därför är det egentligen bättre att rekrytera personal via de offentliga kanalerna, såsom att utlysa en tjänst som alla kan söka. På det sättet har man chansen att rekrytera en person som är bäst. För att ta ett exempel, kan vi tänka oss att du behöver en ny sekreterare. Även om du kommer att tänka på en ”kompis” som du känner och rekryterar den personen, är det inte säkert att just den personen är den som är bäst lämpad för arbetet.

Lyser du ut tjänsten, har du större chans att få tag i rätt person. När du lyser ut tjänsten, får så många fler chansen att söka arbetet. Då får du in ansökningar från alla som är både medelmåttor som sekreterare till alla som är stjärnor på jobbet. Det är det som är fördelen med att lysa ut tjänsten och få så många fler som söker jobbet.

Spara tid och anlita ett rekryteringsföretag

Det finns en nackdel med att utlysa tjänster via offentliga kanaler och det är att det tar otroligt lång tid att rekrytera folk på det sättet. Många 100 ansökningar kan komma in bara på en enda annons, och det tar otroligt lång tid att för det första läsa igenom alla ansökningar, för det andra intervjua en massa människor och för det tredje att sedan kunna utvärdera intervjuerna och veta vilka som är bra. Dessutom måste man göra alla kontroller av referenser, och det tar otroligt långt tid. Läs mer här om rekryteringar i Stockholm.

Kategorier
Företagande

Frågor och svar om företagsrekonstruktioner

När man driver ett företag särskilt om man arbetar med tillverkning, arbetar man oftast i en kedja av händelser, en kedja av varor som går från råvara till förädlad produkt. Alla led i den kedjan bör fungera för att slutprodukten ska kunna bli just den produkt som efterfrågas, säljs och finansierar hela kedjan från råvara till slutprodukt. Något företag tar fram råvaran, något annat fraktar den till en fabrik, från fabriken fraktas varorna ut till återförsäljare som i sin tur fraktar dem ut till kund.

Är det då någon del i denna långa kedja, som på något sätt misslyckas med just sin del kan kedjan gå sönder. Är det då så att företaget som tillverkar, eller förser med varor inte får betalt, eller själv inte kan betala sina skulder, kan man i stället för att företaget går i konkurs, genomföra en företagsrekonstruktion i stället.

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är en slags juridisk utredning om det finns ett alternativ till konkurs. Går det att hitta någon finansiering som kan rädda företaget? Kan man få in en delägare till företaget som vill axla ett ansvar och som kan skjuta till nya pengar i företaget? Kan de som har fordringar på företaget gå med på att inte driva in dem? Och så vidare.

Varför ska en domstol besluta om det?

En domstol ska alltid fatta beslut om ett företag blir beviljad företagsrekonstruktion, eftersom det handlar om att man rent juridiskt inte kan försätta ett företag som befinner sig i en företagsrekonstruktion i konkurs.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är den som har fordringar på ett företag. Det är den som inte har fått betalt för att företaget inte kan betala sina skulder.

Vad är ackord i detta sammanhang?

Man utreder alltid om de som har fordringar på företaget kan gå med på skriva ner skulderna med en viss procent. Går de med på det kallas det ackord.

Domstolen utser vem som ska genomföra företagsrekonstruktion

Det bör alltid vara en jurist som genomför en företagsrekonstruktion. Den juristen utses av domstolen, men redan innan domstolen fattar ett sådant beslut, kan företaget som är på ruinens brant, ta kontakt med en duktig advokat som kan ta på sig uppdraget att genomföra företagsrekonstruktionen. Känner du inte till någon sådan advokat som kan genomföra en företagsrekonstruktion kan du googla ”företagsrekonstruktion Stockholm”, eller ”företagsrekonstruktion Göteborg”, eller var det är man behöver en advokatbyrå som arbetar med företagsrekonstruktioner.

Kategorier
Ekonomi Företagande

När man behöver kapa utgifterna

Att kapa resurser i ett företag behöver inte innebära ett misslyckande. Tvärtom. Ibland behöver man kapa utgifterna för att få en bättre kontroll på ekonomin och flödet. Ser man ett pengarna bara försvinner i hål i företaget måste man återfå kontrollen över det flödet.

Att kapa utgifter innebär ofta att man måste se över de avtal som man har. Det är en bra början. Kanske måste man omförhandla några dåliga avtal. Det är en bra början. När du väl har fått kontrollen över vilka avtal företaget har, gäller det sedan att fördela resurserna rätt i en effektiv resursplanering.

Det finns effektiva datorprogram för just sådana resursplaneringar som man behöver göra i ett företag. Detta är steg två när du har tagit kontrollen över pengaflödet i företaget.

Strukturera

I varje företag som är effektivt och framgångsrikt bör det alltid finnas en klar och tydlig strukturering. Den som bara låter saker och ting hända i ett företag har svårt att växa, har inget riktigt mål och blir aldrig något stort företag. Det finns de som arbetar med företagande och stöd till företag som menar att vi i Sverige aldrig bryr oss om att bli stora. I USA, tänker företagarna alltid på att växa och bli ett stort företag. I Sverige undrar företagarna när de ska bli uppköpta eller anställda. Det sättet att tänka, hindrar företagen från att någonsin blir stora och växa.

Planera

När man har fått struktur på företaget och vet vem som ska göra vad, och vad vem INTE ska göra, är det sedan så mycket lättare att planera vad var och en ska göra. När man vet det är det lättare att planera hur, när och på vilka sätt var och en ska nå sitt mål. Oftast är verksamheterna löpande och innebär inte så stora planeringar, om man vill stanna på status quo. Vill man däremot växa, bör man planera för det.

Budgetera

När man har fått veta vem som ska göra vad och hur den ska komma dit, måste man i planeringen budgetera för de olika arbetsuppgifterna. Att tänka efter före brukar göra att verksamheten flyter på. Det gäller för den som leder företaget att ha tänkt ut nästa steg, fördela resurserna och på så sätt se till att alla som ska göra något har de rätta resurserna för att komma dit. Alla framgångsrika företag har strukturen, organisationen och budgeten klar året innan verksamhetsåret. Det är viktigt.

Kategorier
Företagande

Låt andra göra den tråkiga delen!

Oavsett om man är ett stort, litet eller mellanstort företag kan och bör man lägga ut på entreprenad att låta ett annat företag ta på sig den tråkiga delen med bokföringen. Det är ju tur att alla är olika. Det som den ena tycker är tråkigt tycker någon annan är en rolig utmaning, eller syssla. Det är väl tur det, eftersom inte alla kan göra samma saker. Hur skulle det se ut?

Företag i Stockholm som tar bokföringsuppdrag

Det är inte så konstigt att det är i Stockholm som de flesta företag finns. Det är här makten sitter, det är i den kungliga huvudstaden som de flesta företag väljer att ha sitt huvudkontor. Därför är det här behovet är som störst att erbjuda tjänster som bokföring.

Alla företag är ju tvungna att föra en korrekt bokföring, oavsett vilken verksamhet man har, hur företaget är konstruerat. De stora företagen har hela avdelningar som endast arbetar med ekonomin, bokföringen, revisionen, avtal, inköp och så vidare. Men det är inte alla företag som ens har det behovet. Kanske man är ett mindre bolag som fungerar alldeles utmärkt så som det är, utan att ha egna ekonomer och redovisningsexperter. Då kan man gott och väl lägga ut på något annat företag att utföra de tjänsterna.

Att lägga ut på entreprenad innebär inte sämre koll

En del kan invända inför att lägga ut bokföringen på ett annat företag med att man får sämre kontroll över det ekonomiska, men så behöver det inte alls vara, då det företag som man anlitar mycket väl kan ge dig all den inblick som du behöver för att förstå vad som händer på den ekonomiska delen av ditt företag. Vill du, kan du säkert, inom rimlighetens gränser, få veta och följa den dagliga ekonomiska verksamheten så mycket du bara vill. Tvärtom, kan du få en bättre ekonomisk insyn i ditt egna företag då det är experter som arbetar med detta och kan höja kvaliteten på resursfördelning, budget och utgiftskontroll. En duktig ekonom kan höja lönsamheten i företaget. En revisor kan tala om för dig hur du sparar bäst, hur du kan betala pension för dina anställda utan att ruinera företaget och så vidare.

Anlita företag i Stockholm

Söker du ett sådant bolag i Stockholm och inte känner till vilken du kan och bör anlita, kan du alltid börja med att googla bokföring Stockholm. Då får du flera förslag och kan efter det ta kontakt och fråga dem om offert, referenser och vilka datorprogram som de använder. För dig är det antagligen viktigt att veta att de använder ett användarvänligt program som är lätt att sätta sig in i. Läs mer om bokföring i Stockholm på: http://www.bokföringstockholm.nu.

Kategorier
Digitalisering Ekonomi Företagande

Finns det etisk musik – och hur låter den?

I somras briserade en skandal på Spotify. Trots att det var flera år sedan som låten ”Knulla barn” av en artist som hette Mr. Cool hade laddat upp låten på Spotify, dröjde det tills i somras innan någon lyssnade på låten och förfärades av låtens äckliga och osmakliga text, som handlade om övergrepp och pedofili. Daniel Ek och Martin Lorentzon som grundade Spotify vill nu ha riktlinjer och ett etikråd som bestämmer om vilka låtar som är etiska. Till tidningen Metro säger han:

– Det jag ser som den perfekta lösningen vore en form av ombudsman, ett etikråd så att vi kan sprida ut ansvaret. Vi håller på med det, vi pratar med andra plattformar om det och det är högt upp på min agenda.

Spotify önskar sig ett mer företagsvänligt Sverige

Andra frågor om han gärna vill ta upp är företagsklimatet i Sverige. Daniel Ek berättar att han önskar sig ett mer företagsvänligt klimat och att man underlättar mer för entreprenörer. Han och medgrundare Lorentzon skrev ett öppet brev till svenska politiker om att många småföretagare drevs utomlands med sina företag, till andra ställen där det var lättare att driva företagen. Han nämner Finland som ett exempel där man kommit längre än i Sverige, liksom i England.

Spotify i samarbete med Samsung

I somras blev det klart att Spotify kommer att samarbeta med Samsung, enligt Breakit.se. Meningen är att Spotify ska integreras i alla Samsungs produkter, på mobiler, TV-apparater och den digitala assistenten Bixby, för dem som har iPhone, är det som att ha Siri.

– Det tillåter oss att skapa en sömlös lyssnarupplevelse tillsammans med lyssnaren, vilket skulle ha varit svårt för oss båda ensamma, sade Daniel Ek till breakit.se.

Så går det för Spotifys aktier

Att Daniel Ek och Martin Lorentzon har flera planer med Spotify och är beredda att utveckla musiktjänsten står klart när han svarade på frågor om kommande högtalarproduktion. Det visar sig att planer och tankar finns, men att man ännu inte kunde ge fler klara besked. Och det är många som redan använder sig av musiktjänsten Spotify; så många som 83 miljoner människor världen över använder sig av Spotify. På börsen säljs deras aktier för lite över 188 kronor. Aktien har stadigt klivit uppåt sedan starten i april i år. För dem som är sugna på aktieköp kan man gott säga att den är en klar investering.

Kategorier
Bredband IT

IT-världens paradigmskifte

Den som bevakade EU:s programförklaring när den nuvarande Europeiska Unionens kommissionsordförande tillträdde den 1 november 2014 såg att de närmaste 10 åren skulle EU digitalisera samtliga tjänster inom EU. Det man först och främst tänkte på var att förse samtliga länder med bredband. Något som inte alla länder hade. Många EU-medborgare hade inte ens någon dator hemma. I Sverige och andra länder i Norden har majoriteten någon dator hemma, och har man ingen dator har man i vart fall någon slags läsplatta, eller mobil. Därför var en av de viktigaste åtgärderna att se till att samtliga länder hade möjlighet att förse sina medborgare med IT och bredband.

Bredband för alla EU:s tanke

Sedan kom prisraset på uppkopplingen mot bredbandsleverantörerna, precis som EU kommissionen och parlamentet ville. Tanken på gemensamma låga priser inom hela EU har varit en fortsatt tanke på devisen om EU:s grundtanke om fri rörlighet inom hela EU för människor, tjänster och varor. Ska arbetet kunna ske friktionsfritt inom hela EU är uppkopplingen till ett bredband vitalt. Bredbandsleverantörerna slogs för högre priser, men förlorade striden, medan konsumenterna vann. Så åker du inom EU märker du snabbt att uppkopplingen mot internet inte kostar mer än hemma.

Alltfler tjänster inom EU bör bli digitala, anser EU:s kommission. Det innebär att flera myndigheter och stora företag måste göra sina tjänster tillgängliga på nätet. Inom sjukvården är det tänkt att till exempel patienterna ska kunna nå sina sjukjournaler via nätet, vilket inte alls har kommit i gång i Sverige. I Finland, till exempel, kunde man betala sina räkningar långt innan man kunde det i Sverige.

Tillgång på bredband viktigt även för fordon

Det är ju inte bara vi människor som använder oss av internet. Vi tänker sällan på att alltfler fordon blir digitala; flyget, tåg och bilarna. Hittills har bilarna egen elektricitet. Men tillgången till internet även för bilarna är kanske inte så långt borta. För EU är tanken på rörligheten fortfarande viktig. Det kan man läsa i avsiktsförklaringen som publicerades i maj i år. Det andra målet med rörligheten är också att göra trafiken och fordonen miljövänligare. År 2025 vill man att även de tunga fordonen som trafikerar genom Eu ska vara 15 procent lägre än inför nästa år. År 2030 ska de genomsnittliga koldioxidutsläppen av nya lastbilar vara 15 procent lägre än nästa års samlade utsläpp. Det låter inte som stora mängder, men huvudsaken kanske ändå är att målet står klart; koldioxidutsläppen måste sänkas.