Kategorier
Bredband IT

IT-världens paradigmskifte

Den som bevakade EU:s programförklaring när den nuvarande Europeiska Unionens kommissionsordförande tillträdde den 1 november 2014 såg att de närmaste 10 åren skulle EU digitalisera samtliga tjänster inom EU. Det man först och främst tänkte på var att förse samtliga länder med bredband. Något som inte alla länder hade. Många EU-medborgare hade inte ens någon dator hemma. I Sverige och andra länder i Norden har majoriteten någon dator hemma, och har man ingen dator har man i vart fall någon slags läsplatta, eller mobil. Därför var en av de viktigaste åtgärderna att se till att samtliga länder hade möjlighet att förse sina medborgare med IT och bredband.

Bredband för alla EU:s tanke

Sedan kom prisraset på uppkopplingen mot bredbandsleverantörerna, precis som EU kommissionen och parlamentet ville. Tanken på gemensamma låga priser inom hela EU har varit en fortsatt tanke på devisen om EU:s grundtanke om fri rörlighet inom hela EU för människor, tjänster och varor. Ska arbetet kunna ske friktionsfritt inom hela EU är uppkopplingen till ett bredband vitalt. Bredbandsleverantörerna slogs för högre priser, men förlorade striden, medan konsumenterna vann. Så åker du inom EU märker du snabbt att uppkopplingen mot internet inte kostar mer än hemma.

Alltfler tjänster inom EU bör bli digitala, anser EU:s kommission. Det innebär att flera myndigheter och stora företag måste göra sina tjänster tillgängliga på nätet. Inom sjukvården är det tänkt att till exempel patienterna ska kunna nå sina sjukjournaler via nätet, vilket inte alls har kommit i gång i Sverige. I Finland, till exempel, kunde man betala sina räkningar långt innan man kunde det i Sverige.

Tillgång på bredband viktigt även för fordon

Det är ju inte bara vi människor som använder oss av internet. Vi tänker sällan på att alltfler fordon blir digitala; flyget, tåg och bilarna. Hittills har bilarna egen elektricitet. Men tillgången till internet även för bilarna är kanske inte så långt borta. För EU är tanken på rörligheten fortfarande viktig. Det kan man läsa i avsiktsförklaringen som publicerades i maj i år. Det andra målet med rörligheten är också att göra trafiken och fordonen miljövänligare. År 2025 vill man att även de tunga fordonen som trafikerar genom Eu ska vara 15 procent lägre än inför nästa år. År 2030 ska de genomsnittliga koldioxidutsläppen av nya lastbilar vara 15 procent lägre än nästa års samlade utsläpp. Det låter inte som stora mängder, men huvudsaken kanske ändå är att målet står klart; koldioxidutsläppen måste sänkas.