Kategorier
Ekonomi Företagande

När man behöver kapa utgifterna

Att kapa resurser i ett företag behöver inte innebära ett misslyckande. Tvärtom. Ibland behöver man kapa utgifterna för att få en bättre kontroll på ekonomin och flödet. Ser man ett pengarna bara försvinner i hål i företaget måste man återfå kontrollen över det flödet.

Att kapa utgifter innebär ofta att man måste se över de avtal som man har. Det är en bra början. Kanske måste man omförhandla några dåliga avtal. Det är en bra början. När du väl har fått kontrollen över vilka avtal företaget har, gäller det sedan att fördela resurserna rätt i en effektiv resursplanering.

Det finns effektiva datorprogram för just sådana resursplaneringar som man behöver göra i ett företag. Detta är steg två när du har tagit kontrollen över pengaflödet i företaget.

Strukturera

I varje företag som är effektivt och framgångsrikt bör det alltid finnas en klar och tydlig strukturering. Den som bara låter saker och ting hända i ett företag har svårt att växa, har inget riktigt mål och blir aldrig något stort företag. Det finns de som arbetar med företagande och stöd till företag som menar att vi i Sverige aldrig bryr oss om att bli stora. I USA, tänker företagarna alltid på att växa och bli ett stort företag. I Sverige undrar företagarna när de ska bli uppköpta eller anställda. Det sättet att tänka, hindrar företagen från att någonsin blir stora och växa.

Planera

När man har fått struktur på företaget och vet vem som ska göra vad, och vad vem INTE ska göra, är det sedan så mycket lättare att planera vad var och en ska göra. När man vet det är det lättare att planera hur, när och på vilka sätt var och en ska nå sitt mål. Oftast är verksamheterna löpande och innebär inte så stora planeringar, om man vill stanna på status quo. Vill man däremot växa, bör man planera för det.

Budgetera

När man har fått veta vem som ska göra vad och hur den ska komma dit, måste man i planeringen budgetera för de olika arbetsuppgifterna. Att tänka efter före brukar göra att verksamheten flyter på. Det gäller för den som leder företaget att ha tänkt ut nästa steg, fördela resurserna och på så sätt se till att alla som ska göra något har de rätta resurserna för att komma dit. Alla framgångsrika företag har strukturen, organisationen och budgeten klar året innan verksamhetsåret. Det är viktigt.

Kategorier
Företagande

Låt andra göra den tråkiga delen!

Oavsett om man är ett stort, litet eller mellanstort företag kan och bör man lägga ut på entreprenad att låta ett annat företag ta på sig den tråkiga delen med bokföringen. Det är ju tur att alla är olika. Det som den ena tycker är tråkigt tycker någon annan är en rolig utmaning, eller syssla. Det är väl tur det, eftersom inte alla kan göra samma saker. Hur skulle det se ut?

Företag i Stockholm som tar bokföringsuppdrag

Det är inte så konstigt att det är i Stockholm som de flesta företag finns. Det är här makten sitter, det är i den kungliga huvudstaden som de flesta företag väljer att ha sitt huvudkontor. Därför är det här behovet är som störst att erbjuda tjänster som bokföring.

Alla företag är ju tvungna att föra en korrekt bokföring, oavsett vilken verksamhet man har, hur företaget är konstruerat. De stora företagen har hela avdelningar som endast arbetar med ekonomin, bokföringen, revisionen, avtal, inköp och så vidare. Men det är inte alla företag som ens har det behovet. Kanske man är ett mindre bolag som fungerar alldeles utmärkt så som det är, utan att ha egna ekonomer och redovisningsexperter. Då kan man gott och väl lägga ut på något annat företag att utföra de tjänsterna.

Att lägga ut på entreprenad innebär inte sämre koll

En del kan invända inför att lägga ut bokföringen på ett annat företag med att man får sämre kontroll över det ekonomiska, men så behöver det inte alls vara, då det företag som man anlitar mycket väl kan ge dig all den inblick som du behöver för att förstå vad som händer på den ekonomiska delen av ditt företag. Vill du, kan du säkert, inom rimlighetens gränser, få veta och följa den dagliga ekonomiska verksamheten så mycket du bara vill. Tvärtom, kan du få en bättre ekonomisk insyn i ditt egna företag då det är experter som arbetar med detta och kan höja kvaliteten på resursfördelning, budget och utgiftskontroll. En duktig ekonom kan höja lönsamheten i företaget. En revisor kan tala om för dig hur du sparar bäst, hur du kan betala pension för dina anställda utan att ruinera företaget och så vidare.

Anlita företag i Stockholm

Söker du ett sådant bolag i Stockholm och inte känner till vilken du kan och bör anlita, kan du alltid börja med att googla bokföring Stockholm. Då får du flera förslag och kan efter det ta kontakt och fråga dem om offert, referenser och vilka datorprogram som de använder. För dig är det antagligen viktigt att veta att de använder ett användarvänligt program som är lätt att sätta sig in i. Läs mer om bokföring i Stockholm på: http://www.bokföringstockholm.nu.

Kategorier
Digitalisering Ekonomi Företagande

Finns det etisk musik – och hur låter den?

I somras briserade en skandal på Spotify. Trots att det var flera år sedan som låten ”Knulla barn” av en artist som hette Mr. Cool hade laddat upp låten på Spotify, dröjde det tills i somras innan någon lyssnade på låten och förfärades av låtens äckliga och osmakliga text, som handlade om övergrepp och pedofili. Daniel Ek och Martin Lorentzon som grundade Spotify vill nu ha riktlinjer och ett etikråd som bestämmer om vilka låtar som är etiska. Till tidningen Metro säger han:

– Det jag ser som den perfekta lösningen vore en form av ombudsman, ett etikråd så att vi kan sprida ut ansvaret. Vi håller på med det, vi pratar med andra plattformar om det och det är högt upp på min agenda.

Spotify önskar sig ett mer företagsvänligt Sverige

Andra frågor om han gärna vill ta upp är företagsklimatet i Sverige. Daniel Ek berättar att han önskar sig ett mer företagsvänligt klimat och att man underlättar mer för entreprenörer. Han och medgrundare Lorentzon skrev ett öppet brev till svenska politiker om att många småföretagare drevs utomlands med sina företag, till andra ställen där det var lättare att driva företagen. Han nämner Finland som ett exempel där man kommit längre än i Sverige, liksom i England.

Spotify i samarbete med Samsung

I somras blev det klart att Spotify kommer att samarbeta med Samsung, enligt Breakit.se. Meningen är att Spotify ska integreras i alla Samsungs produkter, på mobiler, TV-apparater och den digitala assistenten Bixby, för dem som har iPhone, är det som att ha Siri.

– Det tillåter oss att skapa en sömlös lyssnarupplevelse tillsammans med lyssnaren, vilket skulle ha varit svårt för oss båda ensamma, sade Daniel Ek till breakit.se.

Så går det för Spotifys aktier

Att Daniel Ek och Martin Lorentzon har flera planer med Spotify och är beredda att utveckla musiktjänsten står klart när han svarade på frågor om kommande högtalarproduktion. Det visar sig att planer och tankar finns, men att man ännu inte kunde ge fler klara besked. Och det är många som redan använder sig av musiktjänsten Spotify; så många som 83 miljoner människor världen över använder sig av Spotify. På börsen säljs deras aktier för lite över 188 kronor. Aktien har stadigt klivit uppåt sedan starten i april i år. För dem som är sugna på aktieköp kan man gott säga att den är en klar investering.

Kategorier
Bredband IT

IT-världens paradigmskifte

Den som bevakade EU:s programförklaring när den nuvarande Europeiska Unionens kommissionsordförande tillträdde den 1 november 2014 såg att de närmaste 10 åren skulle EU digitalisera samtliga tjänster inom EU. Det man först och främst tänkte på var att förse samtliga länder med bredband. Något som inte alla länder hade. Många EU-medborgare hade inte ens någon dator hemma. I Sverige och andra länder i Norden har majoriteten någon dator hemma, och har man ingen dator har man i vart fall någon slags läsplatta, eller mobil. Därför var en av de viktigaste åtgärderna att se till att samtliga länder hade möjlighet att förse sina medborgare med IT och bredband.

Bredband för alla EU:s tanke

Sedan kom prisraset på uppkopplingen mot bredbandsleverantörerna, precis som EU kommissionen och parlamentet ville. Tanken på gemensamma låga priser inom hela EU har varit en fortsatt tanke på devisen om EU:s grundtanke om fri rörlighet inom hela EU för människor, tjänster och varor. Ska arbetet kunna ske friktionsfritt inom hela EU är uppkopplingen till ett bredband vitalt. Bredbandsleverantörerna slogs för högre priser, men förlorade striden, medan konsumenterna vann. Så åker du inom EU märker du snabbt att uppkopplingen mot internet inte kostar mer än hemma.

Alltfler tjänster inom EU bör bli digitala, anser EU:s kommission. Det innebär att flera myndigheter och stora företag måste göra sina tjänster tillgängliga på nätet. Inom sjukvården är det tänkt att till exempel patienterna ska kunna nå sina sjukjournaler via nätet, vilket inte alls har kommit i gång i Sverige. I Finland, till exempel, kunde man betala sina räkningar långt innan man kunde det i Sverige.

Tillgång på bredband viktigt även för fordon

Det är ju inte bara vi människor som använder oss av internet. Vi tänker sällan på att alltfler fordon blir digitala; flyget, tåg och bilarna. Hittills har bilarna egen elektricitet. Men tillgången till internet även för bilarna är kanske inte så långt borta. För EU är tanken på rörligheten fortfarande viktig. Det kan man läsa i avsiktsförklaringen som publicerades i maj i år. Det andra målet med rörligheten är också att göra trafiken och fordonen miljövänligare. År 2025 vill man att även de tunga fordonen som trafikerar genom Eu ska vara 15 procent lägre än inför nästa år. År 2030 ska de genomsnittliga koldioxidutsläppen av nya lastbilar vara 15 procent lägre än nästa års samlade utsläpp. Det låter inte som stora mängder, men huvudsaken kanske ändå är att målet står klart; koldioxidutsläppen måste sänkas.