Rekrytering & Bemanning

Rekrytering och bemanning inom IT

Hur ser ditt företags IT-lösningar ut? Märker du att mycket av din och medarbetarnas tid går åt till reparation och underhåll av systemen, eller flyter allt på bra? I det sistnämnda fallet har du antagligen en bra IT-tekniker knuten till företaget, eller en bra leverantör av IT-drift. I det förstnämnda fallet är det dags att skaffa dig en bra IT-lösning.

IT ska inte vara krångligt, dyrt och svårhanterligt. Det ska bara funka, så att dina medarbetare kan jobba med det de är anställda för och göra att ditt företag går så bra som det kan göra. Inte heller dina kunder ska behöva drabbas av undermåliga IT-lösningar när de till exempel vill handla i er e-shop eller använder någon applikation som är knuten till ditt företag. Även om ditt företag inte har sin huvudsakliga verksamhet online så är bra IT-lösningar i dag ändå en nödvändighet för att kunna konkurrera om kunderna.

Rekrytera egen personal eller välja extern IT-drift?

Den första frågan du bör ställa dig är om du ska ha anställda som tar hand om IT-driften eller om du ska lägga ut den på entreprenad. Idag är det senare alternativet vanligare, och i många fall även billigare. Det du vinner på att ha egna anställda som tar hand om IT-driften är att du har större kontroll över systemen, att systemen lättare kan anpassas och modifieras på kort tid samt att du har någon som kan ta hand om och känner ansvar för ert, och bara ert, system.

Fördelarna med att lägga ut IT-drift på entreprenad eller prenumerera på molntjänster är att du helt slipper anställningskostnader för IT-personal. Du kan anställa kompetent personal inom det område ditt företag är verksamt inom, och kan lägga alla bekymmer med krånglande datorer, servrar och system åt sidan. Dessutom har du oftast tillgång till support och service dygnet runt, något som blir väldigt dyrt om du vill lägga på dina anställda.

Att hitta rätt form för en upphandling

Att upphandla IT-tjänster kan vara ganska krångligt, så se till att först skaffa dig en bra bild av vad ditt företag behöver och låt sedan leverantörerna göra en grundlig förklaring till vad de kan erbjuda och hur de kan hjälpa dig på bästa sätt. Ha fokus på att de IT-lösningar som erbjuds verkligen gagnar företaget, dina anställda och dina kunder. Företagets bästa ska stå i centrum, och var noga med att du verkligen förstår vad som ingår i de olika IT-paketen som erbjuds, med avseende på säkerhet, integritet, smidighet och kapacitet.

Välj inte vem som helst

IT-outsourcing är en miljardindustri, och det lockar så klart även många lycksökare. Du gör klokt i att satsa på säkra kort, alltså företag som har ett antal år i branschen bakom sig, har visat sig kunna hantera stora kunder under lång tid och har ett gott renommé. Det är också viktigt att företaget har erfarenhet av just din bransch och förstår vilka möjligheter och utmaningar som finns för just ditt företag.