Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning Göteborg – skapar säkra miljöer

Att kameraövervakning i Göteborg är ett effektivt verktyg i att förebygga brott är ett faktum. Finns det kameror uppsatta så fungerar detta som en tydlig signal för en brottsling att söka sig vidare – oavsett om denne planerat ett inbrott, ett rån eller för att exempelvis sälja narkotika.

Det handlar emellertid också om att den kameraövervakning i Göteborg som sker – eller planeras – måste ligga i linje med de lagar och regler som finns. Vår personliga integritet ska alltid värnas och därför så är det också extremt viktigt att man följer de lagar som finns inom exempelvis GDPR och att det material som samlas in inte används för annat än det tydliga ändamålet.

Det måste finnas ett syfte med kameraövervakning

Det senare är det absolut viktigaste och en förutsättning för att kameraövervakning överhuvudtaget ska vara lagligt att använda sig av. Det måste finnas ett tydligt ändamål och syfte – om inte, ja, då får man använda sig av andra metoder för att skapa en ökad säkerhet.

Med ändamål kan exempelvis menas att kameraövervakning för BRF i Göteborg sker som en följd av en massa inbrott i exempelvis förråden – eller i lägenheterna. En BRF som har problem med detta kan välja kameraövervakning och genom detta A) avskräcka tjuven från att genomföra brottet eller B) kunna identifiera i efterhand och lämna klara bevis till polisen.

Välj rätt partner inom kameraövervakning i Göteborg

En BRF kan även exempelvis ha stora problem med skadegörelse eller stölder av bilar under nätterna. Genom kameraövervakning så kan detta förhindras – men då gäller det verkligen att det nämna ändamålet är det enda som materialet används för. Att filma parkeringen under dagtid – eller filma ett onödigt stort område – skulle i dessa fall kunna strida mot de regler som finns skrivna i GDPR.

Ser man till allt detta så är kameraövervakning bra – men det är också ett område som kräver kunskap. Rådet är att du alltid väljer en seriös och kunnig partner inom området som kan guida er rätt.