Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning Göteborg – skapar säkra miljöer

Att kameraövervakning i Göteborg är ett effektivt verktyg i att förebygga brott är ett faktum. Finns det kameror uppsatta så fungerar detta som en tydlig signal för en brottsling att söka sig vidare – oavsett om denne planerat ett inbrott, ett rån eller för att exempelvis sälja narkotika.

Det handlar emellertid också om att den kameraövervakning i Göteborg som sker – eller planeras – måste ligga i linje med de lagar och regler som finns. Vår personliga integritet ska alltid värnas och därför så är det också extremt viktigt att man följer de lagar som finns inom exempelvis GDPR och att det material som samlas in inte används för annat än det tydliga ändamålet.

Det måste finnas ett syfte med kameraövervakning

Det senare är det absolut viktigaste och en förutsättning för att kameraövervakning överhuvudtaget ska vara lagligt att använda sig av. Det måste finnas ett tydligt ändamål och syfte – om inte, ja, då får man använda sig av andra metoder för att skapa en ökad säkerhet.

Med ändamål kan exempelvis menas att kameraövervakning för BRF i Göteborg sker som en följd av en massa inbrott i exempelvis förråden – eller i lägenheterna. En BRF som har problem med detta kan välja kameraövervakning och genom detta A) avskräcka tjuven från att genomföra brottet eller B) kunna identifiera i efterhand och lämna klara bevis till polisen.

Välj rätt partner inom kameraövervakning i Göteborg

En BRF kan även exempelvis ha stora problem med skadegörelse eller stölder av bilar under nätterna. Genom kameraövervakning så kan detta förhindras – men då gäller det verkligen att det nämna ändamålet är det enda som materialet används för. Att filma parkeringen under dagtid – eller filma ett onödigt stort område – skulle i dessa fall kunna strida mot de regler som finns skrivna i GDPR.

Ser man till allt detta så är kameraövervakning bra – men det är också ett område som kräver kunskap. Rådet är att du alltid väljer en seriös och kunnig partner inom området som kan guida er rätt.

Kategorier
Säkerhet

Det finns olika sätt att se på kameraövervakning i Stockholm

Det finns många som har åsikter kring kameraövervakning i Stockholm. En del anser att det bidrar till ökad säkerhet medan andra bara känner sig bevakade.

Det finns ämnen som lätt gör människor upprörda. Som lockar till åsikter och debatt och som engagerar såväl gammal som ung. Huruvida det är bra med kameraövervakning i Stockholm eller ej är ett sådant ämnet. Ett ämne som berör stora grupper i ett samhälle och som därför inbjuder till delade känslor.

Många upplever en ökad trygghet i samhället tack vare insatser som kameraövervakning. Att den som vill någon annan något illa inte vågar sig fram lika lätt ifall de vet att de hamnar på film. Filmer som kan användas som bevis och därmed vara en bidragande orsak till att en förövare blir straffad.

Många infallsvinklar gällande kameraövervakning

Självklart finns det en stor andel invånare som motsätter sig kameraövervakning i Stockholm. Anledningen till detta är ofta inte att man har något att dölja, utan att man helt enkelt inte uppskattar att bli bevakad. Man vill helt enkelt inte känna att någon kan se en vart man än går eller vad man än gör.

Ovanstående grupp möter dock ofta mothugg från gruppen som menar att ”den som inte har något att dölja inte bör ha något emot att bli övervakad”. Att samhällsmedborgare som sköter sig, som inte vill skada någon annan och som aldrig skulle begå några brott, ändå inte kommer att beröras av eventuell kameraövervakning i Stockholm.