Kategorier
Säkerhet

Det finns olika sätt att se på kameraövervakning i Stockholm

Det finns många som har åsikter kring kameraövervakning i Stockholm. En del anser att det bidrar till ökad säkerhet medan andra bara känner sig bevakade.

Det finns ämnen som lätt gör människor upprörda. Som lockar till åsikter och debatt och som engagerar såväl gammal som ung. Huruvida det är bra med kameraövervakning i Stockholm eller ej är ett sådant ämnet. Ett ämne som berör stora grupper i ett samhälle och som därför inbjuder till delade känslor.

Många upplever en ökad trygghet i samhället tack vare insatser som kameraövervakning. Att den som vill någon annan något illa inte vågar sig fram lika lätt ifall de vet att de hamnar på film. Filmer som kan användas som bevis och därmed vara en bidragande orsak till att en förövare blir straffad.

Många infallsvinklar gällande kameraövervakning

Självklart finns det en stor andel invånare som motsätter sig kameraövervakning i Stockholm. Anledningen till detta är ofta inte att man har något att dölja, utan att man helt enkelt inte uppskattar att bli bevakad. Man vill helt enkelt inte känna att någon kan se en vart man än går eller vad man än gör.

Ovanstående grupp möter dock ofta mothugg från gruppen som menar att ”den som inte har något att dölja inte bör ha något emot att bli övervakad”. Att samhällsmedborgare som sköter sig, som inte vill skada någon annan och som aldrig skulle begå några brott, ändå inte kommer att beröras av eventuell kameraövervakning i Stockholm.