Kategorier
Företagande

Frågor och svar om företagsrekonstruktioner

När man driver ett företag särskilt om man arbetar med tillverkning, arbetar man oftast i en kedja av händelser, en kedja av varor som går från råvara till förädlad produkt. Alla led i den kedjan bör fungera för att slutprodukten ska kunna bli just den produkt som efterfrågas, säljs och finansierar hela kedjan från råvara till slutprodukt. Något företag tar fram råvaran, något annat fraktar den till en fabrik, från fabriken fraktas varorna ut till återförsäljare som i sin tur fraktar dem ut till kund.

Är det då någon del i denna långa kedja, som på något sätt misslyckas med just sin del kan kedjan gå sönder. Är det då så att företaget som tillverkar, eller förser med varor inte får betalt, eller själv inte kan betala sina skulder, kan man i stället för att företaget går i konkurs, genomföra en företagsrekonstruktion i stället.

Vad är en företagsrekonstruktion?

En företagsrekonstruktion är en slags juridisk utredning om det finns ett alternativ till konkurs. Går det att hitta någon finansiering som kan rädda företaget? Kan man få in en delägare till företaget som vill axla ett ansvar och som kan skjuta till nya pengar i företaget? Kan de som har fordringar på företaget gå med på att inte driva in dem? Och så vidare.

Varför ska en domstol besluta om det?

En domstol ska alltid fatta beslut om ett företag blir beviljad företagsrekonstruktion, eftersom det handlar om att man rent juridiskt inte kan försätta ett företag som befinner sig i en företagsrekonstruktion i konkurs.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är den som har fordringar på ett företag. Det är den som inte har fått betalt för att företaget inte kan betala sina skulder.

Vad är ackord i detta sammanhang?

Man utreder alltid om de som har fordringar på företaget kan gå med på skriva ner skulderna med en viss procent. Går de med på det kallas det ackord.

Domstolen utser vem som ska genomföra företagsrekonstruktion

Det bör alltid vara en jurist som genomför en företagsrekonstruktion. Den juristen utses av domstolen, men redan innan domstolen fattar ett sådant beslut, kan företaget som är på ruinens brant, ta kontakt med en duktig advokat som kan ta på sig uppdraget att genomföra företagsrekonstruktionen. Känner du inte till någon sådan advokat som kan genomföra en företagsrekonstruktion kan du googla ”företagsrekonstruktion Stockholm”, eller ”företagsrekonstruktion Göteborg”, eller var det är man behöver en advokatbyrå som arbetar med företagsrekonstruktioner.