Kategorier
IT

Fastighetssystem – en helhetssyn på vad det är att driva fastighetsbolag

Fastighetssystem är ett annat ord för en helhetslösning för hur man driver fastighetsbolag. Allt från hyresadministration till lokalvård och nyckeltal ingår.

När du hör ordet “fastighetssystem”, vad tänker du på då? Det är inte alls någon självklar term, ens för dig som själv är fastighetsägare. Men som fastighetsägare är det något du bör skaffa dig kunskaper om, för att vara säker på att dina fastigheter sköts om på rätt sätt.

I begreppet fastighetssystem ingår bland annat följande moment: Hyresadministration, avtalshantering, portaler för hyresgäster, köhantering, förvaltning, ärendehanteringssystem, systematiskt brandskyddsarbete, lokalvårdshantering, energimätning, benchmarking, nyckeltal, ritningar och dokument. Puh! Det är mycket som ska göras när man driver fastighetsbolag.

Fastighetssystem för dig som vill ha ett enkelt liv som fastighetsföretagare

Lyckligtvis finns det företags som Pythagoras AB, som hjälper företagare som du med allt det du behöver för att få det övergripande systemet kring dina fastigheter att komma på plats och fungera som det ska. Ett effektivt och väl genomtänkt arbetssystem kommer förenkla vardagen på fastighetsfirman.

Du kan naturligtvis välja att anlita olika parter för att lösa alla de tidigare nämnda posterna, eller anställa personal på ditt eget företag som ansvarar för dem. Men jämfört med effektiviteten i ett färdigt system, en helhetslösning, kommer nog båda alternativen visa sig kosta mer än de smakar. Om du istället väljer att anta rollen som kund till ett externt företag, kommer du kunna ställa helt andra krav än om du väljer att göra jobbet helt själv.