Kategorier
Företagande

Passersystem i Stockholm – besökskontroll

Om du driver verksamhet i huvudstaden vill du ha kontroll över vilka som rör sig i dina lokaler. Låt en specialist installera ett passersystem i Stockholm.

Ditt företag ligger i en förort till Stockholm och är verksamt inom ett högteknologiskt område. Dina produkter och tjänster utvecklas och säljs bland annat till försvarsmakten i Sverige men även till utländska företag. Det är viktigt att inga utomstående får tillgång till och information om pågående och avslutade projekt. I företagets kundkontrakt finns strikta bestämmelser om vilka sekretessregler som gäller.

Ditt företag anlitar flera underkonsulter i sin verksamhet och ibland har de sin arbetsplats i din firmas lokaler. Du måste ha ett system för passersystem så att konsulterna kan loggas in och ut. Du måste också i efterhand kunna dokumentera vilka som har befunnit sig i dina lokaler.

Passersystem i Stockholm med övervakning

För att förbättra säkerheten på ditt bolag funderar du på att kombinera ditt passersystem med kameraövervakning. Men du vet att kameraövervakning inte kan göras hur som helst och inte minst för att skydda de anställdas integritet. Du kontaktar därför ett säkerhetsföretag som kan alla lagregler som gäller övervakning och passersystem i Stockholm.

Ditt företag har rätt att installera kameraövervakning för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till företagshemligheter eller till vissa delar av kontoret. Det är viktigt att kameror inte är dolda och dessutom måste personal och andra via skyltar informeras om att övervakning sker. Det finns även detaljerad information om hur inspelat material ska lagras och hanteras.