Kategorier
IT

Lägg all energi på kärnverksamheten med en extern IT-avdelning i Stockholm

IT ska inte vara ett hinder för dig när du vill utveckla ditt företag i Stockholm. Med en extern IT-avdelning kan du istället fokusera på din kärnverksamhet.

Idag kräver all verksamhet IT-stöd. Dessutom blir IT allt mer komplicerat och det krävs stora resurser för att hålla igång en IT-avdelning. Det kan samtidigt vara frustrerande att som företagsledare vara tvungen att lägga allt mer tid och energi på att företagets IT ska fungera. Den ska ju bara vara ett stöd.

För att du som företagare i huvudstaden ska kunna fokusera på kärnverksamheten krävs det en pålitlig extern IT-avdelning i Stockholm. Då kan du lägga all kraft på den egna produktionen och lita på att någon annan tar hand om IT-stödet. Det finns verkligen oerhört många fördelar med det.

Använd en extern IT-avdelning för ökad och effektivare digitalisering

Om du mot förmodan behöver övertygas om att släppa IT-avdelningen till en extern part kommer du nog att bli övertygad när du ser vilka besparingar du kan göra. Särskilt mindre företag tjänar mycket på att lägga ut sin IT-avdelning på stan, eftersom det idag är krävande att hålla en hög nivå på IT-stödet.

Genom att anlita en extern IT-avdelning kan du dessutom öka företagets digitalisering. Ett företag som är helt inriktat på IT kan nämligen vara en partner för dig när du vill utveckla verksamheten, eftersom de känner till både möjligheter och utmaningar som möter ett företag som vill satsa på en effektiv digitalisering.

Kategorier
Företagande

Passersystem i Stockholm – besökskontroll

Om du driver verksamhet i huvudstaden vill du ha kontroll över vilka som rör sig i dina lokaler. Låt en specialist installera ett passersystem i Stockholm.

Ditt företag ligger i en förort till Stockholm och är verksamt inom ett högteknologiskt område. Dina produkter och tjänster utvecklas och säljs bland annat till försvarsmakten i Sverige men även till utländska företag. Det är viktigt att inga utomstående får tillgång till och information om pågående och avslutade projekt. I företagets kundkontrakt finns strikta bestämmelser om vilka sekretessregler som gäller.

Ditt företag anlitar flera underkonsulter i sin verksamhet och ibland har de sin arbetsplats i din firmas lokaler. Du måste ha ett system för passersystem så att konsulterna kan loggas in och ut. Du måste också i efterhand kunna dokumentera vilka som har befunnit sig i dina lokaler.

Passersystem i Stockholm med övervakning

För att förbättra säkerheten på ditt bolag funderar du på att kombinera ditt passersystem med kameraövervakning. Men du vet att kameraövervakning inte kan göras hur som helst och inte minst för att skydda de anställdas integritet. Du kontaktar därför ett säkerhetsföretag som kan alla lagregler som gäller övervakning och passersystem i Stockholm.

Ditt företag har rätt att installera kameraövervakning för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till företagshemligheter eller till vissa delar av kontoret. Det är viktigt att kameror inte är dolda och dessutom måste personal och andra via skyltar informeras om att övervakning sker. Det finns även detaljerad information om hur inspelat material ska lagras och hanteras.