LEI-koder för säkrare värdepappershandel

Någon som minns finanskrisen som kom 2008 och som drev iväg flera hundratals husägare från sina hus och hem? Det var några nötter som valde att sälja vidare de lån som husägarna hade tagit i amerikanska banker och sålt dem till nya ägare i Tyskland, bland annat.

När bostadsbubblan pyste

Det som till en början såg ut som en god affär; sälja lån till andra lånegivare, för att de i sin tur skulle få betalt för de lån som de amerikanska husägarna hade tagit för att kunna flytta in i sina hus, blev till sist en mardröm. Först trodde man att bostadsmarknaden skulle fortsätta växa. Men efter några år, pyste bostadsbubblan i USA, och husägarna kunde inte sälja sina bostäder när de inte längre hade råd med sina bostäder. Kvar hade man sina skyhöga lån, som man inte kunde betala tillbaka.

Ekonomin är global numera

Av de skälen att vår ekonomi numera är global, händer det som annars hade begränsats till ett lokalt område (ett lands ekonomi) faller hela den globala ekonomin som ett korthus, eller som dominobrickor när den ena delen rubbas, ramlar resten av ekonomin ihop som korthus. På så sätt spred sig den finansiella krisen från USA, till länder runt om i världen. Detta för att man hade övervärderat bostadsmarknaden i USA.

Följderna av finanskrisen 2008

En av de snara händelserna som utlöstes av finanskrisen var skuldkrisen som senare spred sig till Grekland, Spanien, Island och så vidare. För att inte samma saker ska kunna hända på nytt, valde EU att lagstifta om en större kontroll av handel på finansmarknaden. Därav de LEI-kodersom man numera måste skaffa sig som företag som handlar med värdepapper på den finansiella marknaden. Sedan dess har även den amerikanska finansmarknaden säkerställts genom lagstiftande som har skärpt kraven på handel med lån.

Därför krävs det LEI-koder

EU har velat skärpa kraven och möjligheten till större kontroll av värdepappershandeln och införandet av LEI-koder är just ett sätt att kunna spåra en handel av värdepapper. På så sätt kan finansiella myndigheter i de olika Europeiska länderna övervaka handeln och om det behövs, lagföra den, om den bryter mot någon lag i det land där handeln pågår.